Dò tim, cáp, ống

Thiết bị dùng để dò, tìm, khảo sát đường ống, cáp bị đứt, rò rỉ dưới biển.