Đo địa tầng Sub bottom

Thiết bị đo đạc thủy đạc ứng dụng trong khảo sát địa chất biển.