Đo địa chấn

Chuyên cung cấp máy đo đạc, hệ thống đo địa chấn dùng để nghiên cứu khoáng sản biển và lĩnh vực dầu khí.

  • HỆ THỐNG ĐO ĐỊA CHẤN

    0 trên 5

    Hệ thống đo địa chấn dùng để nghiên cứu khoáng sản biển và lĩnh vực dầu khí thuộc hãng SERCEL, xuất xứ: Pháp.

    0903 825 125