Đo cường độ từ trường

Cung cấp thiết bị đo cường độ từ trường, phần mềm đo đạc chính xác cao.